Fitness kurzy

Názory na kurzy

Fitness kurz očima studenta

Místa konání

Ostatní

Masérský rekvalifikační kurz online

14.04.2020 12:30:30
Rekvalifikační masérský kurz na anatomických základech - intenzivní

Zde Vám budeme zveřejňovat nejčastější otázky a odpovědi na kurz...

Pochopím látku z online kurzu?
Snažíme se o to již téměř 20 let a studenti se u nás přes online kurzy učí z celého světa. Budete mít po danou dobu podporu od odborníka . Lektoři u nás prochází náročným vyběrovým řízením a momentálně u nás nesmí učit nikdo s menší praxí jak 15 let a odbornou, nejlepé mezinárodní zkušeností. Před přihlášením na tento kurz je nutné si zavolat na linku pro odborné dotazy, kde proberete formu výuky a my zodpovíme všechny dotazy. Momentálně se kurz dá studovat až 3 měsíce. Aktuálně centrála Dexteru umožňuje za poplatek 600 Kč vždy prodloužení licence na další 3 měsíce-vždy s odbornou lektorskou podporou. Tento kurz byl otevřen čistě jen na žádost mnoha našich příznivců,kteří se chtěli po dobu pandemie učit něčemu užitečnému. Velká část studentů tohoto kurzu jsou pak lidé ze zahraničí. Odborný garant tohoto kurzu Vám vytvořil 50 lekcí, nahrál mnoho přednášek a do našeho systému vložil testovací otázky,které Vás trénují ze znalostí. Aktuálně z kvality masáží, které jsou předvedeny studenty online kurzu,můžeme konstantovat, že míra znalostí a kvality provedení masáže je často vyšší nežli v kurzech,které se konají fyzicky. Pravděpodobně je tomu z toho důvodu, že online studenti mají doma více času na provádění masáží, možná tomu přispívá mnoho domácích úkolů .Každpopádně si je třeba řádně rozmyslet,zda je pro Vás tato forma vhodná. Úkoly, které se prováději, musí následně konrolovat lektor. Dobá kontroly úkolů se nedá urychlit a v oprůměru trvá 2 hodiny od odeslání úkolu. Proto se tento kurz nedá absolvovat jako rychlokurz, ale provádí se 3 měsíce. Také je třeba vzít na zřetel, že v Dexter Academy učí pouze profesionální lektoři, kteři od července do srpna se sami vzdělávají na kongresech, v těchto měsících je klientské centrum zavřeno, stejně tak o svatcích (podrobněji uvedeno v kontaktech), na kurz je možné se přihlásit, ale odezvy jsou delší.

Je pro mne nějak zásadní, že jste nestátní zdravotnické zařízení?
Asi není. Dobré kurzy můžete absolvovat i u nezdravotního zařízení. My jako zdrav. zařízení, ale musíme splňovat mnohem přísnější normy při péči o studenty. Certifikát vydaný nestátním zdravotnickým zařízením má jinou hodnotu u zaměstnavatele, ale i u klientů našich studentů. Některé kurzy, které provádíme se ani jinak než ve zdravotnickém zařízení dělat nedají, protože jsou vázány na akreditaci. Obecně klienti masérů a zaměstnavetelé lépe pohlíží na certifikát z tohoto zařízení.

Můžeme se učit z jednoho přihlášení více lidí?
Ne. Licence jedné přihlášky je určena pro jednoho studenta, kterému je přiřazen jeden lektor a technická podpora. Systém zjišťuje náhodnými otázkami a druhem a časem připojení, zda kurz nepoužívá jeden kurz více lidí, v případě zjištění zablokuje natrvalo účet a nelze ho poté již nikdy odblokovat(daný student se již nebude moci nikdy do Dexteru přihlásit, což nevylučuje právní důsledky).

Slyšela jsem, že z Rakouska masérské salony vyžadují po českých masérech certifikát z Dexteru?
Informace není zcela správná. Uspějete i s jiným certifikátem, ale je pravda, že jsou lázeňské domy a význámná centra, které vyžadují náš certifikát, pravděpodobně díky našemu mezinárodnímu servisu (naši studenti máme po celém světě a dokážeme pomoci s mnoha požadavky zaměstnavatelů). Standart masérských technik je totiž odlišný a v ČR ne zcela jednotný, my učíme dle ve světě osvědčených postupů (viz. v ČR nejednoznačnost ve správném pojetí v názvosloví a technice mezi sportovní a zdravotní masáží atd.). Učíme pouze ověřené a správné znalosti.

Jaký je rozdíl mezi masérkými školamy?
Konkurenci obecně nesledujeme. Můžeme mluvit pouze za naší školu. My Vám můžeme nabídnout profesionální a zkušené lektory, kteří jsou často zakladateli či významnými osobnostmi v dané terapii v ČR. Jsou čato zváni do médií, jsou citováni v diskusích a navštěvují mezinárodní kurzy a kongresy. Pak Vám jsou schopni podat správnou informaci. Škola Dexter pak zajišťuje, že se na ni můžete obrátit i za 20 let (jsme jedna z nejstarších masérský škol. Je lehké si udělat levný kurz a poté za pár let zjistit, že Vám nemá kdo vystavit duplikát certifikátu, či zjistit , že jste se danou techniku naučila špatně. My garantujeme správné provedení dle mezinárodmních standardů, ze kterých čerpáme.

Jak poznám, že je pro mne online forma vhodná?
Pokud máte ráda klid při studiu a jste schopná se učit samostatně z online přednášek, testovacího sytému, který Vám pokládá vhodné otázky, pak je pro Vás vhodný. Po tomto online kurzu není možné fyzicky navštěvovat znovu celý rekvalifikační masérský kurz. Po zdárném ukončení online kurzu a povinné návštěvě komisaře před zkouškou, aby si ověřil, že jste vše dobře pochopili, se můžete objednat na kvalifikační zkoušku, po které obdržíte certifikát, který Vás bude opravňovat k získání ŽL. Termíny Vám jsou sděleny na konzultaci. Je třeba počítat s tím, že termín konzultace a zkoušky jsou pevně dané od komisařů a je třeba si na tento termín vzít většinou dovolenou. 
 

Jak mi na dálku budete kontrolovat jak masíruji?
Online kurzy si u nás dělají nejčastěji zahraniční studenti, buď se s námi spojí přes Skype či nahrají hmat a pošlou nám, náš komisař poté postup zhodnotí a vyhodnotí. Stejný postup je obvyklý i na zahraničních univrzitách, kde online výukaje naprosto běžná. Většině studentů však stačí pouze nahrané přednášky a ukázky hmatů a nemusí nic posílat a natáčet.

Musím komunikovat přes Skype?
Ne, většině studentů stačí náš online systém výuky, kde jsou přednášky nahrané, testovací otázky a materiály. Se závěrečným testem pak nemají problém.

Jak zvládnu zkoušku z profesní kvalifkace, který mne opravňuje získat živnostenský list?
Pokud absolvujete odborný online rekvalifikační masérský kurz, máte velkou pravděpodobnost, že zvádnete i závěrečnou zkoušku. Praxi Vám v našem centru zkontrroluje komisař. Testy, které jsou v online kurzu jsou převzaty právě ze závěrečné zkoušky, podobné budu i u zoušky. 

Cena zkoušky a osvědčení
Aktuální cenu zkoušky najdete vždy na webu nebo zde. Zkouška není s kurzem nijak spojena a probíhá dle daného zákona za daných podmínek pod patronátem komisařů na místě k tomu zákonem určeném a schváleném. Kurz Vás na zkoušku připraví. Termíny se mohou změnit dle potřeby. Osvědčení se státním znakem pro obor masér dostanete po úspěšném absolvování zkoušky zdarma a jedná se o úřední listinu (stejně jako výuční list). Proto je pro tuto administrativně náročnou zkoušku stanoven poplatek. Student se přihlásí na zkoušku v jeho vybraném termínu a vše ostatní již zařizujeme my.

Musím být v určitou dobu na internetu?
Ne, přednášky jsou Vám zpřístupněny online a můžete si je pustit kdykoli. Jako bonus Vám lektor ale pošle termíny svých bonusových přednášek, které poběží živě, kde můžete živě vznášet dotazy. Kdo ale nestihne tyto přednášky, nic se neděje. Bude nahráno  a videa zaslána studentům.


Po kurzu můžete jít přímo na autorizační zkoušku a získat živnostenský list. Online kurz je překlopením celého obsahu fyzického rekvalifikačního kurzu, plus některé bonusové lekce navíc. Kurz tedy nese název rekvalifikační jen z důvodu stejného obsahu. Pokud ale chcete aby Vam kurz byl proplacen od úřadu práce, musíte ho absolvovat pouze fyzicky v našich učebnách. Kurz byl vytvořen na žádost našich zahraničních studentů, kteří mají bohaté zkušenosti s online výukou na jiných školách. Zájemci, kteří nemají takovou zkušenost, musí účast na online kurzu pečlivě zvážit. Po započatí online kurzu, nelze již peníze vrátit. I přes to 99 % studentů je absolutně spokojeno. Aktuální cenu online kurzu včetně zkoušky, která se vždy platí zvlášť najdete na webu, nebo zde masérský kurz  , zkouška. K dispozici krom videí,skript,testů Vám bude i odborný lektor po celou dobu online kurzu. Výhody? V klidu domova se naučíte veškerou teorii, ale i praxi dle standardu Dexter Academy. Studenti, kteří vyhledávají naše kurzy díky vysoké kvalitě, budou tak moci i tento kurz absolvovat online.

 

Proč masérský kurz v Dexter Academy?

  • *Vysoká profesionalita lektorského sboru
  • *Tradice v ČR již od roku 2004
  • *Účast na výstavách v ČR a v zahraničí
  • *Naši lektoři pravidelně přednáší na kongresech
  • *Učíme dle zahraničních standardů
  • *Máme tisíce spokojených studentů

  • Učíme ve specializovaném zařízení, učíme díky tomu bezpečně i v době virového nebezpečí: oddělené wc, učebny pouze pro studenty masérskéhu kurzu a nikoho jiného, omezený počet studentů, specializovaně upravené ovzduší pro ničení virů, připraveno 12 učeben pro malý počet studentů, automatické dávkovače, automatické ozonové jednotky a mnohem dalšího, aby se studenti cítili bezpečně


  • Reference

Veliké díky za kurz. Skloubení vlastní zkušenosti i odborných znalostí, talent, udržení skvělé atmosféry. Na masérský kurz jsem se přihlásila na doporučení.

Barbara Strosova
Masérský kurz Rekvalifikační masérský kurz, 05.11.2018

 

Jsem příjemně překvapená z milého, ochotného přístupu na kurzu masáží. Lektor stmeluje kolektiv a s příjemným prostředím se v Dextru člověk cítí příjemně :).Proč jsem se přihlásila právě do Dexter Academy ?: Cena, mezinárodní průkaz v AJ, dobré reference.
Ivana Valentová
Masérský kurz Rekvalifikační masérský kurz, 10.09.2018

Dexter je profesionální prestižní firma se zkušenostmi a čitelnými lektory, firma s mezinárodní působností. Dexter academy mi poskytl dobrý profesionální základ pro práci maséra a podpořil mé nadšení pro tuto práci. Lektor masérského kurzu měl dobrý lidský přístup a zároveň byl profesionál.

 

Obsah on-line masérského kurzu v délce 150 hodin:

Skvělé masérské hmaty

Lektor Vás povede názornými ukázkami, jak provádět masérské hmaty. Budete se s ním moci spojit a konzultovat dotazy.

 

Anatomie názorně a přehledně

Znalost svalů a jejich umístění je zásadní pro masérskou činnost. Každou lekci se naučíte nový sval a jeho umístění.  Svaly budeme trénovat a opakovat každou lekci, aby jste zvládli závěrečnou zkoušku.

Přehledná videa a fotografie

Disponujeme velikým množstvím video prezentací a fotografií. 

 

Vše z pohodlí domova

Tento masérský kurz bute otevřen pouze pro určený počet studentů, aby se lektor mohl věnovat každému studentovi. Je třeba mít partnera na trénování masérských hmatů.

 

Kdo Vás bude učit

První termíny Vás bude učit odborný garant rekvalifikačního masérského kurzu, komisař autorizovaný ministerstvem školství pro profesní kvalifikaci sportovní masér, budete tedy moci u něho absolvovat i zkoušku.Poslední reference Michala:

REFERENCE na masérský kurz

 

Pocit z kurzu? Takovy, ze se tesim na dalsi kurz ;) U Michala jsem se jiz kdysi ucila, ma volba nyni byla jasna! Je to profik. Svou praci zna skvele. Na vse vrele odpovi a vysvetli.
Anna Hanzálková
Spoušťové body – trigger points, 09.12.2019

 

Zažila jsem úžasný kurz, plný srandy s bezva lidma. Mám plnou hlavu dalších nových důležitých informací.Kurzy u Dextru jsou prostě nej. Proč jsem se rozhodla pro kurz v Dexteru? Pro dlouholeté zkušenosti s těma nejlepšíma. A lektor Michal? Celý den byl super. Byla to pro mě čest, že mě školil zrovna on. Jeho zkušenosti a to jak je umí předat dál je neuvěřitelné.

 
 

O lektorovi, který pro Vás v době pandemie vytvořil tento kurz.

V Českém rozhlasu Pardubicemasérské kurzy,masáže
Pozvání do Rozhlasové apatyky přijal ředitel
mezinárodní akademie,terapeut a lektor
odborných zdravotních kurzů, který
vyučuje a školí budoucí terapeuty, 
ale i zájemce, kteří chějí udělat více
pro svoje tělo i duši.
MF Dnes masérské kurzy,masáže
Rozhovor s lektorem a terapeutem
odborných zdravotních kurzů. Jak 
poznat kvalitního zdravotního maséra
a mnohem více na dvojstránce MF DNES,
Autor: Ondřej Kinkor
ČTK: Rozhovor s Michalemmasérské kurzy,masáže
Česká tisková kancelář vydala článek o
zdravotních masážích. 
Odborným poradcem byl lektor odborných zdravotních kurzů.
Test kvality masérů skrytou kamerou ČTmasérské kurzy,masáže
Náš lektor byl požádán jako nezávislý
odborný poradce do pořadu Černé ovce.
ČT odvysílala zajímavý pořad o kvalitě
českých masérů. 
Partžurnál: UVOLNĚTE SE, PROSÍM, masérské kurzy,masáže
V časopisu Partžurnál vyšel zajímavý
článek s lektorem odborných
zdravotních kurzů.
Blesk pro ženy: rozhovor masérské kurzy,masáže
Redaktorka nejčtenějšího týdeníku navštívila lektora a terapeuta odborných
zdravotních kurzů. 
TV Café: E.Aichmajerová a Michalmasérské kurzy,masáže
Příjemná redaktorka televize public TV
zpovídá terapeuta z Dexteru na
téma odborné kurzy.
Zdravotní masáž pomůže proti stresumasérské kurzy,masáže
Příjemná redaktorka Jitka Vlková se ptá
terapeuta z Dexter Academy 
na účinky zdravotní masáže.
Krása nad zlatomasérské kurzy,masáže
Oblíbený ekonomický týdeník rozebírá,
jak se daří nynějším pracovníkům v oblasti
regenerace. Svými názory přispěl
i lektor a terapeut mezinárodní akademie Dexter.
Zdravotní masážemasérské kurzy,masáže
Celá stránka věnovaná základním pravidlům,
které je třeba dodržovat před a po zdravotní 
masáži. 
 
 
Zdravotní masáže pro všechnymasérské kurzy,masáže
Článek s podtitulem Zdravotní masáže
nejsou jen pro vyvolené napsaný z rozhovoru
s terapeutem z Dexter Academy, pojednává
o hlavním účinku zdravotních masáží,
jak často na masáže chodit a jak řešit
vážnější bolesti zad…
Rozhovor v rádiu Wavemasérské kurzy,masáže
Příjemní moderátoři ranního vysílání se
ptají terapeuta z Dexter Academy, mimo jiné
na druhy zdravotních terapií, nebo jak se
pozná profesionální zdravotní masér…

Videa

Lektor z Dexter Academy, jako odborný poradce v Čt.

Lektor z Dexter Academy v Mr. GS na TV Nova.

 « zpět


REFERENCE na fitness kurz

Děkuji za krásný a profesionální kurz tejpování. Budu se k vám ráda vracet. Byla jsem u vás poprvé a máte to opravdu dobře zpracované. Hanka Palečková (PS: děkuji Jani za super den v naší dvojce)

REFERENCE na fitness kurz

Osobní trenér fitness, tak tento kurz překonal všechny mé představy. Vůbec nelituji peněz, které jsem za kurz zaplatil. I když u konkurenčních škol je kurz levnější tak jsem rád, že jsem ho absolvoval právě v Dexteru. Mám z akademie pocit, že jako jedni z mála v dnešní době upřednostňují kvalitu před kvantitou. Po fitness kurzu jsem ještě v Dexter Academy absolvoval kurz Tejpování a byl taky super. ROMAN

REFERENCE na fitness kurz

Na kurz osobního trenéra fitness jsem šla lehce z donucení, protože to byla jediná myslitelná rekvalifikace od úřadu práce o kterou bych měla zájem. Dopadlo to tak, že pracuji v jedné pražské posilovně a nemůžu si to vynachválit. Kvalitní výuka je opravdu znát, a lektorům za drill děkuji. Janča

REFERENCE na fitness kurz

Makačka ale super, kurz osobního trenéra fitness jsem si opravdu užil od začátku do konce. Po mírných obavách vrátit se zpět do lavice a něco se učit, musím zkonstatovat, že pokud by učitelé na škole podávali látku tak jako lektoři fitness kurzu tak bych už byl asi vystudovaný doktor :D Nemám co vytknout, snad jen možná přidat do kavárny proteinový nápoj :) Radan

AKTUALITY

Pokud se chcete naučit výtečný a poměrně jednoduchý a bezpečný způsob mobilizace pohybového aparátu, tak máte jedinečnou možnost. Více info..
12.02.2022 12:03:05

Studujete VŠ či jste absolventem ? a hledáte brigádu ? Přijmeme kolegyni či kolegu na výpomoc pro přípravu odborných zdravotních textů pro publikace, kde bude za úkol pro dané téma hledat v odborných českých a světových databázích odbornou literaturu, citace a další údaje a připravovat je pro odbornou redakční radu.
13.10.2021 14:28:48

Dexter Therapy, zdravotnické zařízení v Praze,zřizovatel masérské školy Dexter Academy, přijme terapeutku pro manuální lymfodrenáž. Dále terapeuta/ku pro klasickou masáž. Na HP i na ZL. Své CV s fotem zasílejte na info@dexteracademy.cz
19.07.2021 18:20:51

Team Dexter Academy Vám přeje klidný Nový rok 2021 plný pohody a pozitivity. Často se nás ptáte, jak fungujeme v této neklidné době. Zde jsou odpovědi. Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás.
21.12.2020 20:11:13

Tým profesionálních lektorů z Dexter Academy pro Vás připravil obsáhlý kurz kinezio tejpování. Jako dárek pro Vás máme po dačasnou dobu set PROFESIONÁLNÍCH tejpů Arkas ZDARMA. Co se na kurzu naučíte?
16.12.2020 19:52:01

Dexter Academy po 15-ti letech shrnul veškeré své zkušenosti do uceleného masérského kurzu v podání Zdravotní masér s bonusy, který již mnoho let pořádá. Na kurzu budete absolvovat, krom schválené osnovy, některý z těchto seminářů či exkurzí...
11.12.2020 18:12:30

Od září 2020 otevíráme dva druhy zdravotního maséra. Jeden v běžné verzi, kde se naučíte vše potřebné a zákonem určené. V druhé verzi, nad rámec zákonných povinností, Vás navštíví více odborníků. V obou kurzech budete používat zcela novou učebnici dle mezinárodní kvalifikace. Zde je více info..
20.07.2020 10:46:43

Být skvělým fitness trenérem znamená ovládat perfektně pohybový aparát. Abychom Vás mohli naučit skvěle funkční cviky, zařadili jsme k tomuto kurz anatomie zdarma, kde Vás naučíme perfektně svaly a jejich funkci, abychom se poté mohli věnovat pouze fitness tréninku. Termíny jsou již vypsány...
29.04.2020 21:47:15


REFERENCE na fitness kurz

Už se těším na další fitness kurzy, stala se z toho pro mě droga :))) Na fitness kurzu v dextru si cením kvalitní výuky, odborných lektorů a krásných prostor. Zdravím všechny, Alice

REFERENCE na fitness kurz

BYL JSEM NA FITNESS KURZU NAPROSTO SPOKOJEN. JAN

REFERENCE na fitness kurz

Zdravím Honzika, Klárku, Luďku a prostě všechny úžasné lektory, které jsme na kurzu osobního trenéra fitness měli. Sešla se nás tam skvělá parta lidí a jsem ráda, že jsem kurz udělala právě v Dexter Academy. Pokud porovnám moje znalosti a znalosti kamarádky která chodila ke konkurenci tak se mi nemůže rovnat. Mája

REFERENCE na fitness kurz

Už za mlada mě cvičení bavilo a když jsem přišel o práci, řekl jsem si proč nezkusit dělat něco co mě baví. Přihlásil jsem se na rekvalifikační kurz osobního trenéra fitness a jsem rád, že právě do Dexteru. Sám si v sočastnosti vydělávám trénováním a s lektory z kurzu se nadále vídáme jako kolegové, když se potkáme ve fitku. I přesto, že již nejsem studentem, vždy mi poradí pokud si v něčem nejsem úplně jist. Lukas

REFERENCE na fitness kurz

Za kurz bych mohla jen chválit. Sice byl občas zmatek jestli máme teorii a nebo praxi, ale i přesto to vždycky klaplo. Na kurz osobního trenéra fitness u Dexter Academy jsem šla díky příteli, abych ho mohla podpořit při jeho cvičení, dopadlo to však tak, že mám sama své klienty a hlásí se další. Magda

REFERENCE na fitness kurz

Pocity z kurzu osobního trenéra mám kladné, líbilo se mi propojení i s ostatními obory jako je třeba psychologie. Lektorka byla opravdový odborník a i díky tomu jsem se rozhodnul pokračovat a stát se i mentálním koučem abych klienty během cvičení mohl podpořit i psychicky. Dan

REFERENCE na fitness kurz

Fitness kurz super, i když jsem se ze začátku nemohla zorientovat v některých tématech tak pak díky výbornému výkladu lektorů to přišlo samo. V současné době pracuji pro jedno fitness v Karlových Varech a jsem moc spokojená a klienti se mnou taky. Týnka

REFERENCE na fitness kurz

Naprostá spokojenost s fitness kurzem, hlavně mi vyhovoval přístup lektorů. Všechna látka srozumitelně podaná a díky praktickým ukázkám snadno zapamatovatelná. U zkoušky jsem se sice trochu zapotil u anatomie ale dal jsem to ! Lukáš

REFERENCE na fitness kurz

Díky kurzu osobního trenéra, jsme si s přítelem otevřeli u nás na "vesnici" :-D malé fitness studio a trénujeme klienty. Musím se pochlubit, že za námi jezdí klienti i 30 km. Díky všem a těším se na další kurzy. PS: pozdravujeme Honzu Hrabíka. Lucka a Karel

REFERENCE na fitness kurz

Kurz osobní trenér fitness byl bomba, hlavně praktická část kde jsme se naučili vše pěkně popořádku a s důrazem na správnou techniku cviku a hlavně jak to vysvětlit klientovi. Už sám trénuji a jsem moc spokojen. Honza

REFERENCE na fitness kurz

Chci moc poděkovat všem lektorům za skvělý kurz osobního trenéra fitness ! Atmosféra, spolužáci a lektoři byli fajn a jsem rád, že jsem si vybral právě Dextera. Miloš

REFERENCE na fitness kurz

Dobrý den. Moc děkuji za velmi krásné dva dny na kurzu kinesiotapingu s lektorkou Andreou. Ve velmi příjemné atmosféře, kde rychle opadly i poslední zbytky ostychu, dokázala nejenom představit teorii kinesiotapingu, ale hlavně přesvědčit, že tato metoda je tvůrčí a její aplikace je tak trochu uměním, ke kterému je potřeba přistupovat s respektem, ale i hravostí a empatií. I přes rozdílné znalosti frekventantů v oblasti anatomie a fyziatrie, uměla Andrea opravdu výborně reagovat a objasnit problematiku dotazu. Kurz je zaměřen hlavně prakticky- ve dvojici jsme vyzkoušeli a zvládli každý sám všechny představené základní praktiky. Vřele tento kurz doporučuji všem i z řad zdravotníků, kterým je v jejich profesi zdraví pacienta nade vše (Salus aegroti suprema lex) a umí naslouchat a hrát si. Pokud bude mít kurz pokračování, určitě si ho nenechám ujít.

REFERENCE na fitness kurz

Chtěla bych touto cestou poděkovat za kurz únorového tejpování-kinesiotapingu. Atmosféra velmi příjemná, lektorka fantastická, prostředí úžasné.Jsem laik, nemám žádnou předchozí zkušenost s tejpování a tak jsem měla trochu obavu, jak obstojím mezi těmi fyzioterapeuty. Lektorka Andrea mě mých obav hned na počátku zbavila. Výklad vedla jak pro odborníky, tak pro laiky s naprostým přehledem. Mohla jsem se kdykoliv na cokoliv zeptat. Po první hodině ze mě obavy úplně spadly. Ještě jednou díky a zdravím Andreu i "spolužáky" :-) Monika Dvořáková

REFERENCE na fitness kurz

Tejpování je super záležitost .Všem vřele doporučuji .Velké podekování fyzioterapeutce Andrejce mnohokrát děkuji,protože výuka pod jejím vedením byla víc než na jedničku.

REFERENCE na fitness kurz

Zdravím ,tento víkend se konal kurz tejpování. Vřele doporučuji všem .Lektorka Andrejka byla úžasná a předala nám spoustu cenných informací.Prostě s jedním slovem skvělý.Ještě jednou díky za kurz.Hana Kašparová

REFERENCE na fitness kurz

Vážení zaměstnanci Dexter Academy, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za příjemně prožitý pátek a sobotu na výstavě For Fitness and Wellness. Vaše přednášky byly dobře zorganizovány a podány poutavou formou. Dozvěděla jsem se spoustu nových informací, viděla nové masáže (např. bali) a kurzy (Anatomie), na které jsem se posléze rozhodla i přihlásit. Těším se, že budou vaše příští aktivity v podobném duchu a budete mít spoustu stejně nadšených příznivců. Držím pěsti a ještě jednou děkuji. AD

Zavřít Nyní se nedovoláte, na telefonu jsme v pracovních dnech od 9 do 17 hod.